• Wat is jouw idee voor morgen?

  Wat is jouw idee voor morgen?

  Ik ben benieuwd. Misschien kan ik je helpen.

Koos van Dael

Ik ben zelfstandig consultant. Mijn werkvelden zijn afvalmanagement, lokale duurzaamheid en circulaire economie. Ik help uw organisatie graag bij vraagstukken op deze terreinen.

Afvalmanagement

Het goud van onze toekomst.

lokale duurzaamheid

Duurzaam in uw eigen omgeving.

circulaire economie

Met aandacht voor mens en materiaal.

 

 


 

 

Dit ben ik

Begin 2013 kwam ik in aanraking met de achtergronden van de 'circulaire economie’. Voor iemand die al ruim 20 jaar bezig is met afval en grondstoffen niet geheel nieuw, maar het was voor mij wel een nieuwe, interessante benadering. Op basis hiervan kreeg ik het idee om van het Honigcomplex in Nijmegen een ‘Centrum voor de Circulaire Economie’ te maken. Een centrum waarin onderzoek, onderwijs, ondernemerschap en overheid op allerlei niveaus gecombineerd worden. Met een aantal mensen heb ik dit idee verder uitgewerkt tot een pamflet. We kregen enthousiaste reacties. Helaas heeft het idee helaas niet geleid tot verdere concretisering. Waar het wel toe leidde was ‘nieuwe energie’ bij mij!
Met deze energie ben ik sinds januari 2014 aan de slag als zelfstandig consultant met als standplaats De Smeltkroes op het genoemde Honigcomplex. Meer informatie over wat De Smeltkroes is vind je in deze mooie whiteboardanimatie.
Deze eigenschappen horen bij mij:
- betrokken en loyaal
- analytisch en strategisch sterk
- creatief denken
- humor en relativeringsvermogen
- snel beslissen

Klik hier voor mijn linkedin profiel.

 

 


werkvelden

afvalmanagement

afvalmanagement

Van afval naar grondstof, omgekeerd inzamelen, afval = voedsel, afval bestaat niet, afval = logistiek. Allemaal termen die eigenlijk willen zeggen dat we slimmer/anders om moeten gaan met onze grondstoffen. Maar hoe doe je dat? Als bedrijf, als burger, als gemeente? Met het beantwoorden van deze vragen ga ik graag aan de slag. Een deel van de oplossing ligt naar mijn idee in het ‘verminderen van gedoe'. Gedoe dat het gewenste gedrag bemoeilijkt. Dus niet verwachten van mensen dat ze gaan lopen met verschillende afvalstromen, dat ze schaarse ruimte in huis of in hun bedrijf gaan opofferen aan afvalopslag. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens (met name in de hoogbouw) is hier nog een weg te gaan. Bij het vinden van deze weg kan ik helpen.

Lees meer

lokale duurzaamheid

lokale duurzaamheid

Onder lokale duurzaamheid versta ik wat je zelf, als burger/bewoner/consument of als ondernemer, kunt doen om duurzamer bezig te zijn. Door goed te kijken naar je gedrag, naar je bedrijfsvoering is er vaak al 'winst' te halen. Dit wordt extra interessant als deze winst ook vertaald kan worden in financiële winst. Door samen te werken of te combineren zijn er meestal grotere slagen te maken. Hier wil ik naar op zoek gaan.

Lees meer

circulaire economie

circulaire economie

Het begrip circulaire economie is alom aanwezig. Het is een containerbegrip dat veel uitleggen kent. Voor mij werkt deze uitleg 'het streven naar zo lang mogelijk gebruiken van alles wat waarde heeft, niet alleen grondstoffen maar ook kennis en talenten'. In deze video die in het kader van Nijmegen Green Capital is gemaakt, licht ik enkele ‘circulaire’ voorbeelden in Honigcomplex Nijmegen toe. Met het schaarser worden van een aantal van deze waarden en het streven naar minder afhankelijkheid van vaak dure grondstoffen wordt de circulaire economie een steeds vanzelfsprekender model.

Lees meer

Enkele Projecten

MIJNwijk Arnhem, Nijmegen (2015-2017)
Buiksloterham (2015-2016)
VANG-adviseur
Watt Winst
Heen en Weer
Circulair Ambachtscentrum Mooi Werk Nijmegen
 • MIJNwijk Arnhem, Nijmegen (2015-2017)
 • Buiksloterham (2015-2016)
 • VANG-adviseur
 • Watt Winst
 • Heen en Weer
 • Circulair Ambachtscentrum Mooi Werk Nijmegen
 • MIJNwijk Arnhem, Nijmegen (2015-2017)

  Het concept ‘MIJNwijk’ gaat uit van het door bewoners of een lokale organisatie in eigen handen nemen van (delen van) de afvalinzameling in een wijk. MIJNwijk combineert eigen verantwoordelijkheid en trots (‘mijn wijk’) en de stad als grondstoffenmijn (‘de wijk als mijn’: urban mining).

  In de GRAM van 2016 staat een artikel over MIJNwijk en de toolkit die onder andere op basis hiervan ontwikkeld is. Allebei trajecten waar ik via Lentekracht bij betrokken was.

 • Buiksloterham (2015-2016)

  De gemeente Amsterdam vroeg mij mee te denken over de toekomstige inzamelstructuur van afval- en grondstoffen in het stadsontwikkelingsgebied Buiksloterham. Dit heeft onder andere geleid tot deze infographic. Leuk om te zien is dat we deze structuur een plaats hebben ingeruimd voor wat nu een ‘circulair ambachtscentrum’ heet.

 • VANG-adviseur

  Sinds 2015 werk ik in opdracht van de NVRD een aantal dagen per week als VANG-adviseur. Als VANG-adviseur ondersteun ik gemeenten (VANG-support) bij het voorbereiden en ontwikkelen van hun afval- en grondstoffenbeleid. Werkzaamheden die daarbij horen zijn: sparren, presentaties verzorgen in gemeenteraden, kennismakelaar en ontwikkelen kennisproducten zoals handreikingen, trainingen, bijeenkomsten.

  Klik hier voor meer info over de inhoud van VANG-support of hier voor meer info over VANG-support 2021.

 • Watt Winst

  Samen met Robert Sonderen heb ik het concept Watt Winst ontwikkeld. Een energiebesparingsaanpak voor het MKB. Uitgangspunten van deze aanpak zijn: ‘vooraan beginnen’ en ‘no cure no pay’). Hoe dit werkt is uitgelegd in deze tekeningen en in deze flyer. Voor meer informatie zie www.wattwinst.nl.

 • Heen en Weer

  ‘Heen en Weer’ begon met een idee over combineren van bezorg- en afvalinzameldienst en tegelijkertijd bundelen van bezorgadressen. Samen met Birgit Hendriks van Binnenstadservice Nijmegen heb ik ‘Heen en Weer’ uitgewerkt. Zie ook www.nijmegenheenenweer.nl. Helaas sloeg het in 2016 niet aan en moest het de ijskast in. Wellicht dat het door een nieuw initiatief als onbezorgd lokaal verder opgepakt kan worden. Bij Birgit staat het ook nog steeds op de agenda: zie blijft de mogelijkheden zoeken en vinden van een stadshub.

  Onderdeel van Heen en Weer was een pitch die ik mocht houden tijdens een bijeenkomst van Power2Nijmegen en Energy Made in Arnhem.

 • Circulair Ambachtscentrum Mooi Werk Nijmegen

  Men neme materialen van de Nijmeegse milieustraat en producten die Het Goed moeilijk verkoopt. Gaat die bewerken in het kader van opleiding of in het kader van inclusiviteit. Laat daar vervolgens ontwerpers en designers op los, en er zou zomaar iets moois kunnen ontstaan.
  Met dit idee in het achterhoofd hebben Koen Vrielink van Lentekracht ‘Mooi Werk Nijmegen’ ontwikkeld. Met een netwerk van partijen (onder andere Dar, Het Goed, Stichting van Hier naar Daar, HAN, Natuur en Milieu Gelderland) die hier een rol voor zichzelf in zien, gaan we op ontdekkingsreis. De gemeente Nijmegen staat achter het idee en deelname aan een landelijke prijsvraag (zie www.circulairambachtscentrum.nl) heeft geleid tot een financiële bijdrage waarmee we van start kunnen.

  Ons eerste materiaal is hout. Hout uit onverkochte meubels van Het Goed en hout uit de houtcontainer van de milieustraat. Een en ander wordt mooi uitgelegd in een tweetal blogs van het Centrum voor Meervoudige Waardecreatie van de HAN (blog 1: ‘Kan hier de kracht van Oost vandaan komen?’, blog 2: ‘Kan sociaal design de brute houtpers vervangen?’ Meer lezen over Mooi Werk Nijmegen: zie www.mooiwerknijmegen.nl

  Denk je dat je iets te bieden hebt aan het netwerk Mooi Werk Nijmegen: meld je aan bij linkedin-groep ‘Mooi Werk Nijmegen’

 • MIJNwijk Arnhem, Nijmegen (2015-2017)
 • Buiksloterham (2015-2016)
 • VANG-adviseur
 • Watt Winst
 • Heen en Weer
 • Circulair Ambachtscentrum Mooi Werk Nijmegen

Doorgeefluik

Heb je opmerkingen, vragen, tips, suggesties, wil je dat ik contact met je opneem: geef het door!
Je kunt me bellen, mailen of kom langs.
Scroll naar beneden en je ziet mijn contactgegevens

Opdrachtgevers

Image002
Image003
Image016
Image017
Image018
Image019
Image020
Image021
Image022
Image023
Image024
Image025
Image026
Image027
Image028